O KONGRESE

Názov: Slovenský Kongres Hojenia Rán
Dátum konania: 17. - 18. jún 2021
Miesto konania: Hotel Roca, Južná trieda 117, 040 01 Košice
V rámci sekcií budú prednášané práce z reálnej klinickej praxe neoddeliteľnou súčasťou kongresu bude zborník abstraktov súčasťou programu budú workshopy zamerané na podporu hojenia rán spoločenský večer bude príjemným gastronomickým a spoločenským zážitkom

CIEĽOVÁ SKUPINA

Kongres je určený pre klinických, ale aj ambulantných odborníkov v rôznych oblastiach medicíny, najmä však pre špecializácie:
všeobecný chirurg
dermatovenerológ
cievny chirurg
traumatológ
ortopéd
plastický chirurg
angiológ
zdravotná sestra
zdravotný asistent

TÉMY KONGRESU

1. Sekcia: Diskusné fórum: Je starostlivosť o pacienta s chronickou ranou v našej krajine dostatočná – problémy a nedostatky?
2. Sekcia: Chronické rany dolných končatín
3. Sekcia: Vária
4. Sekcia: Socioekonomika chronických rán
5. Sekcia: Dekubity