Vážené kolegyne a kolegovia,

je mi potešením, že po minuloročnom prvom ročníku Slovenského kongresu Hojenia rán môžeme uviesť aj ročník  druhý. Myšlienka SKHR si našla svojich priaznivcov a preto sme sa rozhodli pre organizovanie tohto kongresu aj tento rok. Navodenie kvalitnej, komplexnej medziodborovej diskusie v oblasti hojenia rán nás zaväzuje k udržaniu jej kontinuity a zvyšovaniu jej kvality. V tomto duchu je koncipovaný celý odborný a spoločenský program kongresu a samozrejme nezabúdame aj na zaradenie  kvalitných workshopov do jeho štruktúr.  

Odbornú záštitu nad podujatím prevzala Slovenská Spoločnosť Cievnej Chirurgie, Slovenská diabetologická spoločnosť, Ministerstvo zdravotníctva SR, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a dekan Lekárskej Fakulty prof. MUDr. Daniel Pella, PhD..

Podujatie spadá do kontextu kontinuálneho medicínskeho vzdelávania  a je certifikované s pridelením kreditov ARS CME.

Verím, že aj tento rok sa budeme môcť tešiť na vysokú účasť a vzájomnú diskusiu na tému, ktorá nás všetkých spája a to sú chronické rany.

Tešíme sa na Vašu účasť.

MUDr. Edward Huľo, PhD.

O KONGRESE

Názov: Slovenský Kongres Hojenia Rán
Dátum konania: 06.-07. jún 2019
Miesto konania: Hotel Roca, Južná trieda 117, 040 01 Košice
V rámci sekcií budú prednášané práce z reálnej klinickej praxe neoddeliteľnou súčasťou kongresu bude zborník abstraktov súčasťou programu budú workshopy zamerané na podporu hojenia rán spoločenský večer bude príjemným gastronomickým a spoločenským zážitkom

CIEĽOVÁ SKUPINA

Kongres je určený pre klinických, ale aj ambulantných odborníkov v rôznych oblastiach medicíny, najmä však pre špecializácie:
všeobecný chirurg
dermatovenerológ
cievny chirurg
traumatológ
ortopéd
plastický chirurg
angiológ
zdravotná sestra
zdravotný asistent

TÉMY KONGRESU

1. Vredy predkolenia
2. Diabetická noha
3. Socio-ekonomicke a právne aspekty terapie chronických rán
4. Diskusné fórum o hojení rán
5. Dekubity
6. Maligné rany

+ workshopy - USG vyšetrenie cievneho systému, interaktívne kazuistiky

Témy kongresu

1. Vredy predkolenia
2. Diabetická noha
3. Socio-ekonomicke a právne aspekty terapie chronických rán
4. Diskusné fórum o hojení rán 
5. Dekubity
6. Maligné rany

+ workshopy - USG vyšetrenie cievneho systému, interaktívne kazuistiky