Hlavný koordinátor

MUDr. Edward Huľo, PhD. 

Čestné predsedníctvo:
prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
prezident SSPLR
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

 

Vedecký výbor:
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
doc. MUDr.  Marek Čambal, PhD.
MUDr. Martin Huťan, PhD.
MUDr. Daniela Karasová, PhD.
MUDr. Mária Kubíková, PhD.
MUDr. Tomáš Kopal
prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
MUDr. Hana Zelenková, PhD., MBA
MUDr. Peter Samek, PhD.
MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.