O KONGRESE
Názov: Slovenský Kongres Hojenia Rán
Dátum konania: 15.-16. jún 2018
Miesto konania: Hotel Roca, Južná trieda 117, 040 01 Košice
V rámci sekcií budú prednášané práce z reálnej klinickej praxe neoddeliteľnou súčasťou kongresu bude zborník abstraktov súčasťou programu budú workshopy zamerané na podporu hojenia rán spoločenský večer bude príjemným gastronomickým a spoločenským zážitkom
CIEĽOVÁ SKUPINA
Kongres je určený pre klinických, ale aj ambulantných odborníkov v rôznych oblastiach medicíny, najmä však pre špecializácie:
všeobecný chirurg
dermatovenerológ
cievny chirurg
traumatológ
ortopéd
plastický chirurg
angiológ
zdravotná sestra
zdravotný asistent
TÉMY KONGRESU
1. Manažment rán
2. Vredy predkolenia (CHVI, PAO)
3. Postraumatické a pooperačné rany
4. Popáleniny
5. Socio-ekonomický aspekt chronických rán
6. Interaktívne kazuistiky
7. Dekubity

Témy kongresu

 

  • Manažment rán
  • Vredy predkolenia (CHVI, PAO)
  • Posttraumatické a pooperačné rany
  • Popáleniny
  • Socio-ekonomický aspekt chronických rán
  • Zaujímavé kazuistiky
  • Dekubity